Directory4India - طلا و جواهر http://directory4india.com/News/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1/ گردنبند طلا با اسم نوزاد هدیه زیبایی برای او خواهد بود یکی از چیزهای با ارزشی که شما می‌توانید به هنگام به دنیا آمدن کودک، به او هدیه کنید، گردنبند طلا با اسم نوزاد بر روی آن می‌باشد. این نوع هدیه علاوه بر ارزش مادی، ارزش معنوی نیز خواهد داشت و در آینده به عنوان یکی از بهترین کلکسیون‌های نوزاد به حساب خواهد آمد. مدل مدال‌های گردنبند طلا مخصوص کودک می‌تواند از طرح‌های زیب Sun, 11 Feb 2018 21:15:23 UTC en